Flexibla rör - insatsrör av stål.

Metoden innebär att böjbara stålrör, som är rostfria och syrafasta, monteras i den gamla kanalen och isoleras. Arbetet utförs normalt på en dag.

Användningsområde: Denna renoveringsmetod passar de flesta typer av kanaler där man kan acceptera en minskning av befintlig kanalarea.

När använder man Flexibla rör?
Passar de flesta typer av im- eller ventilationskanaler. Metoden är speciellt lämplig
om kanalen har många eller långa sidodragningar eller om kanalen är mycket
oregelbunden i storlek. Insatsrören finns olika kvalitéer såsom rostfritt, galvaniserat
eller feranstål. Metoden innebär alltid en areaförminskning med ökad flödeshastighet.

SkorstensFolket anvönder sig endast av
flexibla rör som är CE-märkta och/eller
innehar Byggproduktcertifikat.