Keramisk tätningsmassa - Keramiskt bruk ger rök- och gastät skorsten.

Metoden är ett snabbt och effektivt sätt att renovera rök- im- och ventilations-
kanaler i murade skorstenar. Först rengörs kanalerna noggrant, och därefter
lägger man på ett fiberarmerat keramiskt bruk. Skorstenen får rök- och gastäta
väggar med i stort sett bibehållen kanalarea.

Användningsområde: Denna renoveringsmetod lämpar sig bäst för tätning
av murade im- eller ventilationskanaler av tegel. Mindre lämplig vid kanaler
av Eternit, betong eller slaggsten då vi i första hand rekommenderar FuranFlex.


När väljer man Keramisk tätningsmassa?
Im- och ventilationskanaler skall vara rök- och gastäta. Med tiden uppstår dock
skador och slitage inuti en murad kanal som leder till att im- och ventilations-
kanaler blir otäta. Metoden är ett av de billigaste sätten att täta gamla kanaler.
Massan bildar en slät kanalvägg. Flödet förbättras väsentligt och smuts- och sotavlagringar minskar.

SkorstensFolket använder sig endast av typgodkända Keramiska tätningsmassor såsom SkorstensFolkets Tätningsmassa och Schädler Vent!