Keramisk tätningsmassa - Keramiskt bruk ger rök- och gastät skorsten.

Metoden är ett snabbt och effektivt sätt att renovera rök- im- och ventilationskanaler
i murade skorstenar. Först rengörs kanalerna noggrant, och därefter lägger man på
ett fiber armerat keramiskt bruk. Skorstenen får rök- och gastäta väggar med i stort
sett bibehållen kanalarea.

Användningsområde: Denna renoveringsmetod lämpar sig bäst för tätning
av murade skorstenar med kanaler till vedpannor, kaminer och öppna
spisar, men även kakelugnar kan tätas på det här sättet utan att de behöver monteras ner. Metoden kan även kompletteras med "coating" för kondens-skydd.


När väljer man Keramisk tätningsmassa?
Rökkanaler skall vara rök- och gastäta. Med tiden uppstår dock skador och slitage
inuti en murad skorsten som leder till att rök- im- och ventilationskanaler blir otäta. Metoden är ett av de billigaste sätten att täta gamla kanaler. Massan bildar en slät
kanalvägg. Draget förbättras väsentligt och smuts- och sotavlagringar minskar.

SkorstensFolket använder sig endast av typgodkända Keramiska tätningsmassor såsom SkorstensFolkets Tätningsmassa och Schädler!