Murade skorstenar - blockskorstenar av pimpsten.

Scancore skorstensmoduler för nybyggnation. De ingående delarna är
tillverkade helt och hållet i cementgjuten pimpsten från vulkanen Hekla
på Island. Kan monteras med 0-avstånd till brännbara byggnadsdelar.

Scancore enkelmodul finns i följande utföranden:

  • 39x39 med en dimension på rökröret på 15 cm. Enkel att montera utan lösa delar.
  • 48x48 med rökrörsdimension på 18 eller 20 cm. Stort tillbehörssortiment.


SkorstensFolket använder sig endast av blockskorstenar som
är CE-märkta och/eller innehar Byggproduktcertifikat.