FuranFlex - Insatsrör av komposit som marknadsförs av SFSAB.

Användningsområde: FuranFlex metoden är ett renoveringssystem för
befintliga ventilationskanaler för tilluft och frånluft samt imkanaler. Kan användas i alla förekommande typer av kanaler. Vid montage av FuranFlex fås en slät kanal,
helt utan skarvar, som dessutom ändrar form efter kanalen så att arean inte
minskas. Imkanaler kan spolas med kemiskt rengörningsmedel ph1 – 12 eller/och högtryckstvättas. FuranFlex användes också för renovering av rökkanaler.


När väljer man FuranFlex?
FuranFlex är ett flexibelt insatsrör i ordets rätta mening. Minimalt antal håltagningar
krävs, samt reparation av skiljetungsfel vid murade kanaler, behövs normalt inte! Vid renovering av ventilations- eller imkanaler behålles kanalarean.

Hur fungerar det?
FuranFlex metoden är ett renoveringssystem för befintliga rök- ventilations- och im-
kanaler. Själva produkten FuranFlex ser närmast ut som en brandslang vid leverans.
Efter att slangen installerats i en rök- ventilations- eller imkanal formas den med
tryckluft och härdas med vattenånga. Resultatet är ett homogent insatsrör från
anslutningen till kanalens topp. Inga skarvar, inget läckage. Produkten kan enkelt
användas tillsammans med standard detaljer för befintliga renoveringssystem.
FuranFlex har extremt god resistens både emot aggressiv miljö och höga temperaturer.

FuranFlex är typgodkänt.