FuranFlex - Insatsrör av komposit som marknadsförs av SFSAB.

FuranFlexmetoden ör ett renoveringssystem för alla sorters skorstenar. Ett mjukt rör installeras i rök- im- eller ventilationskanalen och formas med tryckluft för att därefter härdas med vattenånga. FuranFlex har extremt god resistens både emot aggressiv miljö och höga temperaturer.

Användningsområde: FuranFlex kan användas i alla förekommande typer av skorstenar. Vid montage av FuranFlex fås en slät kanal, helt utan skarvar, som dessutom ändrar form efter kanalen så att arean inte minskas. Lämplig vid alla
typer av bränslen vid både torr eller våt drift.När väljer man FuranFlex?
FuranFlex är rör tillverkade av kompositmaterial avsedda att användas i rökkanaler. Kompositen har både extremt god resistens emot aggressiv/sur miljö samtidigt som
det tål höga temperaturer. Materialet är lätt, starkt och har mycket god isolerförmåga. FuranFlex är särskilt lämpad för att skydda mot eller förhindra kondens från olje- och
gaseldning och framförallt spannmålseldning. FuranFlex är ett flexibelt insatsrör i ordets
rätta mening. Minimalt antal håltagningar krävs och vid skiljetungsfel vid murade
kanaler, behövs normalt inte någon separat reparation. Metoden passar i alla typer av
skorstenar och kan också användas vid renovering av ventilationskanaler.

FuranFlex är typgodkänt.