Flexibla rör - insatsrör av stål.

Metoden innebär att böjbara stålrör, som är rostfria och syrafasta, monteras i den gamla kanalen och isoleras. Arbetet utförs normalt på en dag och du kan börja elda omgående.

Användningsområde: Fasta och flytande bränslen för torr
eller våt drift beroende på rörtyp. Passar de flesta typer
av skorstenar. Ej lämplig vid spannmålseldning.


När använder man Flexibla rör?
Denna renoveringsmetod lämpar sig bäst för tätning av kanaler till vedpannor, kaminer och öppna spisar, men även för olja och gas vid torr eller våt drift beroende
på typ av rör. Passar de flesta typer av skorstenar. Metoden är speciellt lämplig om kanalen har många eller långa sidodragningar eller om kanalen är mycket oregel-
bunden i storlek. Insatsrören finns i fyra kvalitéer med olika användningsområden.
Är skorstenen i gott skick och Du eldar med olja eller gas räcker det med en kondensförebyggande åtgärd och ett enkelväggigt rör t.ex. SFS FLEX Inox.

SkorstensFolket använder sig endast av
flexibla rör som är CE-märkta och/eller
innehar Byggproduktcertifikat.